Vad är en stereotyp?

En stereotyp är en inre bild av en grupp och dess medlemmar, ofta i form utav förenklade, negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper. Begreppet hör också samman med etnocentrism som innebär en övervärdering av den egna gruppen kombinerat med förakt för andra grupper. Ordet myntades av den amerikanske journalisten Walter Lippmann i boken "Public Opinion" från 1922.

Vanliga exempel på stereotyper

Blondiner

Blondin kallas en ljushårig kvinna. Blondinen omges av många föreställningar och skämt, vanligt är att hon anses ovanligt dum och klarar sig enbart tack vare sitt utseende. En särskild kategori skämt handlar just om dumma blondiner. Blondiner ska även ha mycket roligare än alla andra ("blondes have more fun"), kanske för att de är (anses vara) mer populära.

Brunetter

Brunett kallas en brunhårig kvinna. Brunetten anses mer eller mindre allvarligt vara mindre populär men smartare än blondinen, som exemplifieras i många skämt; Vad är brunettens parningsrop? Svar: "Alla blondiner har gått nu".

Rödtopp

Kvinna med medfött, eller färgat, rött hår. Anses vara mer impulsiva och mer temperamentsfulla.

Invandrare

Begreppet invandrare är generellt sett behäftad med en bild av mörkhyade människor, antingen exotiska och religiösa eller kriminella. Det är idag svårt för en högutbildad icke-europeisk invandrare och dennes svenskfödda barn att få arbeta med sin profession i Sverige, eftersom t.o.m. universitetsutbildningar från länder utanför västlandet generellt anses som icke tillförlitliga. Många måste ta låglöneyrken som städare eller bli egenföretagare.

Idioter

"Idiot" används som skällsord om en person som beter sig mycket dumt och illa. Ordet var tidigare en medicinsk term för svår grad av intellektuell efterblivenhet. Fram till 1970-talet definierades idiot inom svensk psykologi som en person med IQ under 25. Ursprungligen kommer ordet från grekiskan, där det betyder, ungefär, egen, det vill säga någon som står utanför eller är okunnig om statsangelägenheter, i motsats till de som är engagerade i den antika stadsstatens styrelse. Idiot har sedan kommit att betyda okunnig om allt. Termen användes tidigare om personer som led av epilepsi, t ex i Dostojevsijs "Idioten".

Veganer

En vegan är en person som inte använder sig av animaliska produkter eller produkter som framställts med hjälp av animaliska produkter. Skälen till att vara vegan varierar. De vanligaste skälen till att vara vegan är etiska, hälsomässiga, miljömässiga, naturresurs-relaterade eller ekonomiska.

Observera att militant vegan är ett uttryck uppfunnet av media. Med militant vegan menas oftast militant djurrättsaktivist. Viktigt är dock att en militant djurrättsaktivist inte nödvändigtvis är vegan (även om det är det vanligaste) och att endast ett fåtal veganer kan räknas som militanta djurrättsaktivister eller djurrättsaktivister över huvud taget.